Japanese Imari Bowl

SOLD
‚Äč

Japanese Imari bowl, 6″ diam x 3″H, c. 1890